1. خانه
  2. chevron_right
  3. 2020
  4. chevron_right
  5. آوریل
بدبینی

آثار بدبینی در زندگی

۰
آثار بدبینی در زندگی ۱. انزوا و غربت انسان بدبین معمولاً در غربت و انزوا زندگی می کند چرا که…
فهرست