ابطال طلسم افسانه های غلط در مورد خشم

commentبدون دیدگاه
شیوه ابراز خشم ارثی است. مردان از زنان خشمگین ترند.خشم بد است.خشم خوب است.خشم باید کاملا سرکوب شود. خشم برای رسیدن به خواسته‌هایمان ابزاری کارآمد است. هرچه پیرتر شوید تندخو تر می‌شوید.خشم تماما در ذهن است. تنها افراد خاصی از…
اهمیت مشاوره قبل از ازدواج

اهمیت مشاوره قبل از ازدواج

commentبدون دیدگاه
مشاوره قبل از ازدواج گامی در جهت زندگی بهترصداقت داشتن دو طرف در حضور مشاورچگونگی بررسی ملاکهای ازدواج سالم توسط مشاورسنجش آمادگی طرفین برای ازدواج همه خانواده ها بر این باورند که ازدواج را نباید سرسری گرفت. از همین روست…
معجزه زبان و مهارت گفتکو

معجزه زبان

اگر کسی با معجزه زبان آشنا شود و بتواند از این معجزه استفاده کند، به یکی از بهترین سلاح های دنیا مجهز شده است. سلاحی که در زندگی اجتماعی او به شدت او را کمک خواهد کرد و در بسیاری…
استاد افشاری در برنامه زنده سیما

استاد افشاری در برنامه زنده سیما(۱)

commentبدون دیدگاه
استاد افشاری در برنامه زنده سیما، میهمان برنامه زنده سحرگاهی شبکه قرآن به مدت سه شب هستند.قرآن زنده است! برنامه شب اول را هم اکنون ببینید. استاد افشاری در برنامه زنده سیما، میهمان برنامه زنده سحرگاهی شبکه قرآن به مدت سه…
مهارت حل مسئله

سومین گام مهارت حل مسئله: ارزیابی

مهارت حل مسئلهگام سوم : ارزیابینکات مهم در زمان بررسی راه حل هاتصمیم گیری در مورد مسائل دو یا چند بخشی مهارت حل مسئله گام سوم : ارزیابی در بخش قبل مهارت حل مسئله دیدید که. برای نوشتن تمام راه…
مهارت حل مسئله

دومین گام مهارت حل مسئله: بارش فکری

مهارت حل مسئله گام دوم: بارش فکریآزادسازی ذهن از پیچ و خم ها مهارت حل مسئله گام دوم: بارش فکری بعد از مشخص شدن دقیق مسئله و نیاز شما و همسرتان در گام اول حل مسئله، نوبت به ارائه راه…
اولین گام حل مسئله

اولین گام حل مسئله: بیان روشن مسئله

گام های حل مسئلهگام اول: بیان روشن و واضح مسئلهیک نمونه!یک نکته مهم در بیان مسئلهایراد کار کجاست؟چگونگی درک بهتر راه حل هانکته دیگر اولین گام حل مسئلهجملات ناامید کننده ممنوع گام های حل مسئله شما تا این جا مهارت…
فهرست