پیش نیازهای گفتگو

پیش نیازهای گفتگو برای حل مسئله

question_answer0
پیش نیازهای گفتگو برای حل مسئله آیا چالش برانگیزترین گفتگوهای شما با همسرتان بر سر گرفتن یک تصمیم مشترک است؟…
مهارت پاسخگویی به همسر

مهارت پاسخگویی به همسر

question_answer0
مهارت پاسخگویی به همسر، مهارتی که باید آموخت همسرتان صحبتش را تمام می کند و شما خیلی خوب به صحبت…

قضاوت نکردن، مهارت سوم (13)

question_answer0
 قضاوت نکردن، مهارت سوم  خسته از مهمانی برگشته اید، در حال تعویض لباس هستید که همسرتان می گوید، من امروز…

مهارت دهم(برد برد در گفتگو)(10)

question_answer0
مهارت دهم(برد برد در گفتگو) اطلاعات علمی بالایی دارید و همیشه در گفتگو همسرتان را شکست می دهید و از…

مهارت هشتم(صریح اما مودبانه)(8)

question_answer0
مهارت هشتم(صریح اما مودبانه) کارد بزنند، خونتان در نمی آید. عصبانیت از نگاهتان موج می زند. همسرتان از علت ناراحتی…
فهرست