صوتهای کارگاه تربیت فرزند

commentبدون دیدگاه
جلسه اول https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat1.mp3 جلسه اول پرسش و پاسخ https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat1-porsesh.mp3 جلسه دوم https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat2.mp3 جلسه سوم https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat3.mp3 جلسه سوم پرسش و پاسخ https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat3-porsesh.mp3 جلسه چهارم https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat4.mp3 جلسه چهارم پرسش و پاسخ https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat4-porsesh.mp3 جلسه پنجم https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat5.mp3 جلسه پنجم پرسش و پاسخ https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat5-porsesh.mp3

صوتهای جلسات مهارت گفتگو

استفاده از صوتهای زیر رایگان نیست. قبل از گوش کردن باید هزینه دوره را پرداخت کرده باشید. اگر تا کنون پرداخت نکرده اید لطفا مبلغ ۱۸۰ هزار تومان واریز نمایید.   https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/AUD-20220405-WA0000.mp3 https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/AUD-20220405-WA0001.mp3 https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو-2-گروه-6.mp3 https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو2-گروه-6-پرسش.mp3 https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو-3-گروه-6.mp3 https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو3-پرسش-گروه-6.mp3 https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو4-گروه-6.mp3 https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو4-پرسش-گروه-6.mp3 https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو5-گروه-6.mp3
گریه بر امام حسین و رابطه آن با افسردگی

گریه بر امام حسین و رابطه آن با افسردگی

commentبدون دیدگاه
در این مقاله به بررسی گریه بر امام حسین و رابطه آن با افسردگی میپردازیم. رابطه گریه و افسردگی چیست؟ و چگونه است که گریه و بکاء بر امام حسین و رابطه آن با افسردگی باعث میشود که افراد بعد…

ابطال طلسم افسانه های غلط در مورد خشم

commentبدون دیدگاه
متأسفانه افسانه های فراوانی در مورد خشم نقل شده ضمن اشاره به بعضی از آن‌ها به اصلاح معنای آن‌ها می‌پردازیم: شیوه ابراز خشم ارثی است. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که ابراز خشم را از والدین خود ارث می‌برند ممکن…
فهرست
error: Content is protected !!