1. خانه
  2. chevron_right
  3. صوت

صوتهای کارگاه تربیت فرزند

question_answer0
جلسه اول https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat1.mp3 جلسه اول پرسش و پاسخ https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat1-porsesh.mp3 جلسه دوم https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat2.mp3 جلسه سوم https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/06/tarbiat3.mp3 جلسه سوم پرسش و پاسخ…

صوتهای جلسات مهارت گفتگو

question_answer0
استفاده از صوتهای زیر رایگان نیست. قبل از گوش کردن باید هزینه دوره را پرداخت کرده باشید. اگر تا کنون…

صوت کارگاه مهارت گفتگو جلسه چهارم

question_answer0
بخش اول https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو4-گروه-6.mp3 بخش دوم https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو4-پرسش-گروه-6.mp3

صوت کارگاه مهارت گفتگو جلسه سوم

question_answer0
بخش اول https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو-3-گروه-6.mp3 بخش دوم https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو3-پرسش-گروه-6.mp3

صوت کارگاه مهارت گفتگو جلسه دوم

question_answer0
بخش اول https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو-2-گروه-6.mp3 بخش دوم https://ganjepenhan.ir/wp-content/uploads/2022/05/مهارت-گفتگو2-گروه-6-پرسش.mp3
فهرست
error: Content is protected !!