معجزه زبان و مهارت گفتکو

معجزه زبان

question_answer0
اگر کسی با معجزه زبان آشنا شود و بتواند از این معجزه استفاده کند، به یکی از بهترین سلاح های…
پیش نیازهای گفتگو

پیش نیازهای گفتگو برای حل مسئله

question_answer0
پیش نیازهای گفتگو برای حل مسئله آیا چالش برانگیزترین گفتگوهای شما با همسرتان بر سر گرفتن یک تصمیم مشترک است؟…
مهارت پاسخگویی به همسر

مهارت پاسخگویی به همسر

question_answer0
مهارت پاسخگویی به همسر، مهارتی که باید آموخت همسرتان صحبتش را تمام می کند و شما خیلی خوب به صحبت…

قضاوت نکردن، مهارت سوم (13)

question_answer0
 قضاوت نکردن، مهارت سوم  خسته از مهمانی برگشته اید، در حال تعویض لباس هستید که همسرتان می گوید، من امروز…

مهارت دهم(برد برد در گفتگو)(10)

question_answer0
مهارت دهم(برد برد در گفتگو) اطلاعات علمی بالایی دارید و همیشه در گفتگو همسرتان را شکست می دهید و از…
فهرست
error: Content is protected !!