مطالب ویژه

  • معجزه ای به نام زبان(۱)

    معجزه ای به نام زبان(۱)

    به نام حضرت دوست اگر کسی با معجزه ی زبان آشنا شود و بتواند از این معجزه استفاده کند ، به یکی از بهترین...

آخرین مطالب

مهارت حل مسٔله گام سوم: ارزیابی

مهارت حل مسٔله گام سوم: ارزیابی

گام سوم: ارزیابی بعد از این که تمام راه حل های ممکن را نوشتید، شروع به ارزیابی  راه حل ها  کنید، برخی از راه...

گام دوم: بارش فکری(۱۷)

گام دوم: بارش فکری(۱۷)

گام دوم: بارش فکری بعد از مشخص شدن دقیق مسئله و نیاز شما و همسرتان، نوبت به ارائه راه حل می رسد. در ارائه...